Karnety

Karnet zielony:

To 30h do wykorzystania w terminie nie przekraczającym 1 miesiąca od daty zakupu.
Cena: 420zł

 

Karnet czerwony:

To 60h do wykorzystania w terminie nie przekraczającym 1 miesiąca od daty zakupu.
Cena: 780zł

Zasady obowiązujące dla karnetów:

1. Karnet obejmuje pobyt dziecka, zajęcia dydaktyczne, wyżywienie oraz ubezpieczenie.

2. Opieka w ramach karnetu dotyczy wyłącznie dni powszednich w godzinach od 7 do 18.

3. Karnet nie obejmuje uczestnictwa dziecka w zajęciach dodatkowych.

4. Aby móc zagwarantować Państwa dziecku wyżywienie, musimy mieć zgłoszona każdą obecność najpóźniej w dniu poprzedzającym pobyt w naszym przedszkolu.

5. Minimalny jednorazowy czas pozostawienia dziecka w ramach karnetu wynosi 1h.