Program zajęć

Program zajęć

W naszym przedszkolu pracujemy w oparciu o przewodniki metodyczne zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego (Dz.U. z 11 grudnia 2003r.,nr 210, poz.2041 i Rozporządzeniem MENiS z dnia 6 listopada 2003r.) oraz Programem wychowania przedszkolnego Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej pt.’Przedszkole trzylatka’ ; ‚Przedszkole czterolatków’; ‚Nasze przedszkole: pięć, sześciolatki’- Wydawnictwo MAC.

Celem pracy z dziećmi jest wspomaganie ich rozwoju zgodnego z jego indywidualnym programem (tempem, zakresem potrzeb, upodobaniami, rozwojem inteligencji itp.) oraz o wyzwalaniu w nim potrzeby twórczej, zdolnej do specyficznego postrzegania, interpretowania i przekształcania otaczającej rzeczywistości.

 

JĘZYK ANGIELSKI 5 RAZY W TYGODNIU

 

Treści programowe obejmują następujące obszary aktywności:
– Społeczna
– Językowa
– Poznawcza
– Artystyczna
– Ruchowo-zdrowotna

 

Schemat dnia

Wydarzenia i atrakcje

Zajęcia dodatkowe