Schemat dnia

AKADEMIA ROZWOJU MALUCHA

Schemat dnia grupy starszej

 

7.00-8.30

SCHODZENIE SIĘ DZIECI

 • zabawy indywidualne i w grupach,
 • korzystanie z gier i układanek stolikowych,
 • zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce,
 • utrwalenie opanowanych w przedszkolu wierszy, piosenek,
 • zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych,
 • czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycielkę,
8.30-9.30

ŚNIADANIE

 • spełnianie przez dzieci obowiązków – czynności porządkowe,
 • zestaw ćwiczeń porannych,
 • przygotowanie do śniadania - wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych – opanowanie umiejętności mycia rąk,
 • czynności samoobsługowe,
 • doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku,
 • kulturalne zachowanie się przy stole,
9.30-10.15

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

 • zajęcia dydaktyczne prowadzone zgodnie z programem wychowania przedszkolnego „Razem w przedszkolu”
10.15-10.45JĘZYK ANGIELSKI / RYTMIKA / NAUKA GRY NA DZWONKACH / TANIEC / PIŁKA NOŻNA
10.30-11.00

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNO – PORZĄDKOWE

 • ubieranie się dzieci - wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci i wzajemnej pomocy - zachowanie kolejności zakładania odzieży,
 • wdrażanie do samodzielności,
11.00-12.00

ZABAWA

 • zabawy dowolne na placu przedszkolnym,
 • zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych,
 • spacery, wycieczki,
 • zachowanie bezpieczeństwa,
 • przestrzeganie ustalonych zasad i norm panujących w grupie
 • w zależności od pogody zabawy dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację,
12.00-12.30

OBIAD

 • wdrażanie dzieci do samoobsługi,
 • wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych,
 • obiad - praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem,
 • zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw,
 • pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się,
 • dbanie o utrzymanie czystości na stolikach,
12.30- 14.30

LEŻAKOWANIE, RELAKSACJA

 • odpoczynek poobiedni,
 • słuchanie/ oglądanie bajek relaksacyjnych,
 • zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,
14:30-15.00

II DANIE

 • wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania,
 • rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych,
15.00-15.45JĘZYK HISZPAŃSKI / KLUB MAŁEGO MISTRZA / MATEMATYKA NA WESOŁO / MAŁY KUCHARZ
13.00-13.30PODWIECZOREK
13.30-14.00

PREALIZACJA PROPOZYCJI DZIECI I NAUCZYCIELEK

 • praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym, zajęcia specjalistyczne,
 • zajęcia dodatkowe, zabawy w/g inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,
 • prace porządkowe.
14.00-15.00GRY I ZABAWY SPONTANICZNE / OCZEKIWANIE NA ODBIÓR RODZICÓW

Adres

Akademia Rozwoju Malucha

ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 4603-982 Warszawa

Kontakt

Renata Porębska właściciel
Dyrektor Żłobka

+48 607 822 808

r.porebska@interia.pl

Monika Gąsiorowska właściciel
Dyrektor Przedszkola

+48 606 140 503

Otwarte

Pon. - pt.
7:00 - 18:00

Linki