Schemat dnia

Schemat dnia grupy starszej.

7.00-9.00 Zbieranie się dzieci. Zabawy dowolne.
Wyrównanie programowe – zajęcia indywidualne.

9.00-9.40 Śniadanie.

9.45-10.00 Zabiegi higieniczne.

10.00-10.30 Rytmika/taniec/gimnastyka.

10.30-10.50 Zajęcia obowiązkowe.

10.50-11.15 Zabawy ruchowe.

11.15.-11.45 Zajęcia obowiązkowe. Plastyka, zabawy w ogrodzie, zabawy w sali gimnastycznej.

11.45- 12.00 Przygotowanie do obiadu. Sprzątanie, mycie rączek.

12.00-12.40 Obiad.

12.45-13.00 Zabiegi higieniczne.

13.00-13.30 Odpoczynek.

13.30-14.00 Powtórzenie zajęc porannych.

14.00-15.00 Zajęcia słuchowo-ruchowe.

15.00-15.30 Snack. Podwieczorek.

15.30-17.00 Zabawy dowolne.

17.00-17.30 Wczesna kolacja.

17.30-18.00 Zabawy dowolne. Rozchodzenie się dzieci.

Schemat dnia grupy młodszej.

7.00-9.00 Zbieranie się dzieci. Zabawy dowolne.
Wyrównanie programowe – zajęcia indywidualne.

9.00-9.40 Śniadanie.

9.40-10.00 Zabiegi higieniczne.

10.00-10.30 Rytmika/taniec/gimnastyka.

10.30-10.50 Zajęcia obowiązkowe.

10.50-11.45 Zajęcia dodatkowe. Plastyka, zabawy w ogrodzie, zabawy w sali gimnastycznej itp.

11.45-12.00 Przygotowanie do obiadu, sprzątanie, mycie rączek.

12.00-13.00 Obiad.

13.00-13.15 Zabiegi higieniczne.

13.15-15.00 Leżakowane.

15.00-15.30 Snack. Podwieczorek.

15.30 – 17.00 Zabawy dowolne.

17.00-17.30 Wczesna kolacja.

17.30 -18.00 Zabawy dowolne, rozchodzenie się dzieci.