Zajęcia dodatkowe

AKADEMIA ROZWOJU MALUCHA

Codziennie język angielski, rytmika, zajęcia umuzykalniające metodą Gordona i robotyka.

Akademia Rozwoju Malucha s.c.Renata Porębska,Paweł Porębski

Język hiszpański


Zajęcia oparte są głównie na piosenkach związanych z podstawowymi słówkami i zwrotami w języku hiszpańskim. Dzieci uczą się poprzez zabawę łatwo zapamiętując treści melodyjnych piosenek. Głównym zadaniem nauczyciela jest stworzenie takiej atmosfery, by nauka języka była przyjemna, a nie stresująca.

Cele:

 1. Tworzenie obrazu uczenia się języka hiszpańskiego.
 2. Nauka podstawowych słówek i zwrotów.
 3. Reagowanie na polecenia wydawane w języku hiszpańskim.
 4. Słuchanie, rozumienie i wykorzystywanie poznanych treści w mowie.
 5. Wzbudzanie ciekawości i chęci nauki języków obcych.
 6. Kształcenie podstawowych kompetencji komunikacyjnych ( uczenie się struktur, konstrukcji zdaniowych)
 7. Tworzenie sytuacji doskonalących pamięć ( słówka i zwroty)
Akademia Rozwoju Malucha s.c.Renata Porębska,Paweł Porębski

Warsztaty teatralne


Nowatorskie zajęcia, które są połączeniem tak docenianej przez pedagogów dramy, z plastyką i działaniami muzyczno-ruchowymi. Wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez zabawy teatralne przynosi im wiele korzyści, rozwija wyobraźnię, doskonali mowę, która staje się wyrazista i melodyjna, sprzyja umuzykalnieniu, rozwija płynność ruchów oraz zwiększa wiarę we własne siły i możliwości. Pojawiające się na warsztatach tematy i zabawy rozwijają wrażliwość i zaufanie w stosunku do innych, prowadzą do przyjaznych uczuć pomiędzy dziećmi uczestniczącymi w warsztatach, ćwiczą także umiejętność wyrażania własnych odczuć i dzielenia się nimi.

Akademia Rozwoju Malucha s.c.Renata Porębska,Paweł Porębski

Ceramika


Na zajęciach dzieci poznają różne techniki lepienia z gliny. Do wykonywania swoich prac wykorzystują różnorodne narzędzia oraz materiały przyrodnicze. Prace ozdabiają przedszkolną wystawę,a następnie dzieci zabierają swoje dzieła do domów. Głównym celem zajęć ceramicznych jest rozbudzanie wrażliwości artystycznej dzieci, kształcenie zdolności manualnych i umiejętności posługiwania się środkami plastycznymi.

Akademia Rozwoju Malucha s.c.Renata Porębska,Paweł Porębski

Szachy


Zajęcia mają na celu rozwój logicznego, abstrakcyjnego i przestrzennego myślenia, naukę koncentracji, kształcenie zmysłu kombinacyjnego oraz naukę rywalizacji sportowej na zasadach fair-play. Grając w szachy, dziecko musi przestrzegać określonych zasad i reguł. Musi więc wykazać się zdyscyplinowaniem, ale i wyobraźnią.

Akademia Rozwoju Malucha s.c.Renata Porębska,Paweł Porębski

Warsztaty plastyczne


Udział dzieci w warsztatach plastycznych sprzyja aktywizowaniu myślenia, przyczyna się do rozwoju samodzielności, refleksyjności i pomysłowości. Zajęcia te rozwijają wyobraźnię, a także sprawność manualną. Dla dziecka jego własna twórczość jest źródłem radości, dobrej zabawy, zaangażowania w podstawową formę uczenia się oraz zdobywania wiedzy.

Akademia Rozwoju Malucha s.c.Renata Porębska,Paweł Porębski

Taniec


Nauka podstawowych kroków, głównie tańców towarzyskich: cha-cha,  jife, polka, samba, polonez. Taniec wyrabia wrażliwość na muzykę, kształtuje estetykę ruchu i koordynację ruchową, pomaga pokonać nieśmiałość i uczy dzieci współpracy w grupie. Kształtuje wyobraźnię i pamięć ruchową oraz uczy rozpoznawać muzykę i rytm.

Akademia Rozwoju Malucha s.c.Renata Porębska,Paweł Porębski

Terapia pedagogiczna


Zwana dalej reedukacją lub zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Zaburzenia te koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływania specjalistyczne o charakterze psychologiczno-pedagogicznym, profilaktycznym i medycznym. Jest to szczególnie ważne na początku kariery szkolnej dziecka.

Akademia Rozwoju Malucha s.c.Renata Porębska,Paweł Porębski

Nauka gry na dzwonkach


"Wszystkie dzieci są zdolne, ale ich talent może rozkwitnąć tylko w sprzyjających warunkach” Właśnie takie warunki pragniemy stworzyć dla Państwa dzieci! Poprzez kontakt ze sztuką kształtują się przede wszystkim wrażliwość oraz kreatywne myślenie dlatego warto od najmłodszych lat dać szansę dzieciom na odkrywanie muzycznych krain, które nie dosyć że rozbudzają zamiłowania do muzykowania indywidualnego oraz zespołowego to również wzbogacają wiedzę dzieci na temat muzyki. Dzięki zajęciom Wasze pociechy rozwijają:

 • poczucie rytmu
 • koordynację manualną oraz wzrokowo - ruchową
 • ćwiczą pamięć muzyczną
 • usprawniają rozwój koncentracji uwagi
 • rozbudzają inwencję twórczą

Zajęcia odbywają się w formie ćwiczeń i zabaw - indywidualnie oraz w grupach.

Akademia Rozwoju Malucha s.c.Renata Porębska,Paweł Porębski

Przedszkolandia


Program zajęć  jest formą zachęcenia dzieci do podejmowania aktywności fizycznej opartej na ćwiczeniach z piłkami. Jest on odpowiedzią na potrzebę realizacji zainteresowań ruchowych przedszkolaków oraz ich rodziców, chcących zapewnić swoim dzieciom jak najlepsze warunki do rozwoju fizycznego i motorycznego. Zajęcia są prowadzone przez cały rok przedszkolny, a więc zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia dotyczącymi systematyczności wysiłku fizycznego. Spełniony jest też drugi warunek ŚOZ, mianowicie każde zajęcia trwają na tyle długo, aby utrwaliły się korzystne efekty zdrowotne ruchu. Tym samym Przedszkoliada wyrabia u dzieci potrzebę regularnej aktywności fizycznej.

Akademia Rozwoju Malucha s.c.Renata Porębska,Paweł Porębski

Zajęcia terapii sensorycznej


Na terapię SI zapraszamy także dzieci nie uczęszczające do naszego Przedszkola i Żłobka.
Zajęcia integracji sensorycznej mają na celu poprawę funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego odpowiedzialnego za odbiór, rejestrowanie i przetwarzanie bodźców zmysłowych (sensorycznych).
Prowadzenie terapii poprzedzone jest szczegółową diagnozą, która decyduje o przebiegu zajęć i rodzajach ćwiczeń jakie dziecko powinno wykonywać.

Akademia Rozwoju Malucha s.c.Renata Porębska,Paweł Porębski

Zabawy z muzyką


Podczas zajęć dzieci śpiewają, poprzez zabawę uczą się dykcji oraz właściwego operowania głosem, grają na instrumentach perkusyjnych, uczą się podstaw teorii muzyki, poznają w praktyce co to jest takt, metrum, tempo, nuty, dynamika, rozpoznają wartości nut i wysokości dźwięków, poznają i starają się rozróżniać brzmienie różnych instrumentów muzycznych, rozwiązują liczne quizy i zgadywanki muzyczno-rytmiczne oraz uczestniczą jako widz lub aktor w bajkach i teatrzykach muzycznych.

 

Adres

Akademia Rozwoju Malucha

ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 4603-982 Warszawa

Kontakt

Renata Porębska właściciel
Dyrektor Żłobka

+48 607 822 808

r.porebska@interia.pl

Monika Gąsiorowska właściciel
Dyrektor Przedszkola

+48 606 140 503

Otwarte

Pon. - pt.
7:00 - 18:00

Linki