Zajęcia dodatkowe

Codziennie język angielski, rytmika, zajęcia umuzykalniające metodą Gordona i robotyka.

Język hiszpański

Warsztaty teatralne
Nowatorskie zajęcia, które są połączeniem tak docenianej przez pedagogów dramy, z plastyką i działaniami muzyczno-ruchowymi. Wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez zabawy teatralne przynosi im wiele korzyści, rozwija wyobraźnię, doskonali mowę, która staje się wyrazista i melodyjna, sprzyja umuzykalnieniu, rozwija płynność ruchów oraz zwiększa wiarę we własne siły i możliwości. Pojawiające się na warsztatach tematy i zabawy rozwijają wrażliwość i zaufanie w stosunku do innych, prowadzą do przyjaznych uczuć pomiędzy dziećmi uczestniczącymi w warsztatach, ćwiczą także umiejętność wyrażania własnych odczuć i dzielenia się nimi.

 

Ceramika
Na zajęciach dzieci poznają różne techniki lepienia z gliny. Do wykonywania swoich prac wykorzystują różnorodne narzędzia oraz materiały przyrodnicze. Prace ozdabiają przedszkolną wystawę,a następnie dzieci zabierają swoje dzieła do domów. Głównym celem zajęć ceramicznych jest rozbudzanie wrażliwości artystycznej dzieci, kształcenie zdolności manualnych i umiejętności posługiwania się środkami plastycznymi.

 

Szachy
Zajęcia mają na celu rozwój logicznego, abstrakcyjnego i przestrzennego myślenia, naukę koncentracji, kształcenie zmysłu kombinacyjnego oraz naukę rywalizacji sportowej na zasadach fair-play. Grając w szachy, dziecko musi przestrzegać określonych zasad i reguł. Musi więc wykazać się zdyscyplinowaniem, ale i wyobraźnią.

 

Ju- jitsu

Warsztaty plastyczne
Udział dzieci w warsztatach plastycznych sprzyja aktywizowaniu myślenia, przyczyna się do rozwoju samodzielności, refleksyjności i pomysłowości. Zajęcia te rozwijają wyobraźnię, a także sprawność manualną. Dla dziecka jego własna twórczość jest źródłem radości, dobrej zabawy, zaangażowania w podstawową formę uczenia się oraz zdobywania wiedzy.

 

Taniec
Nauka podstawowych kroków, głównie tańców towarzyskich: cha-cha,  jife, polka, samba, polonez. Taniec wyrabia wrażliwość na muzykę, kształtuje estetykę ruchu i koordynację ruchową, pomaga pokonać nieśmiałość i uczy dzieci współpracy w grupie. Kształtuje wyobraźnię i pamięć ruchową oraz uczy rozpoznawać muzykę i rytm.

 

Terapia pedagogiczna
Zwana dalej reedukacją lub zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Zaburzenia te koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływania specjalistyczne o charakterze psychologiczno-pedagogicznym, profilaktycznym i medycznym. Jest to szczególnie ważne na początku kariery szkolnej dziecka.

 

Zajęcia sportowe
Zabawa z piłką, piłka nożna