W ramach czesnego

1. Całodzienna opieka pedagogiczna zgodnie z wariantem A/B/C

2. Zajęcia dydaktyczne: dziecięca matematyka, mowa i myślenie, edukacja przyrodnicza, rozwój percepcji wzrokowej, pedagogika zabawy, języka angielski cztery raz w tygodniu, zajęcia rytmiczno muzyczne dwa razy w tygodniu)

3. Gimnastyka ogólnorozwojowa (obejmująca gimnastykę korekcyjną) dwa razy w tygodniu.

4. Zajęcia plastyczno-techniczne dwa razy w tygodniu.

5. Warsztaty małego odkrywcy.

6. Klub podróżnika.

7. Klub małego ogrodnika.

8. Przyjaciele zwierząt.

9. Codzienne zabawy na świeżym powietrzu.

10. Profilaktyka logopedyczna.

11. Pedagogika zabawy według Klanzy.

12. Liczne atrakcje w przedszkolu (przedstawienia teatralne, koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi, uroczystości okolicznościowe, bale, wycieczki)

13. Lekcje w terenie (w bibliotece, aptece, na poczcie itp.)

14. Kinezjologia rozwojowa

15. Opieka diagnostyczna psychologa i logopedy.

16. Ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.

17. Urodziny

18. Monitoring (online w godzinach otwarcia przedszkola)